Multimediální tvorba

 

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

   V hodinách multimediální tvorby se seznamujeme se základy fotografování, filmové animace či tvorby plakátů.

   Vedle umělecké stránky není opomíjen ani výchovný aspekt.

   Diskutujeme o každodenní mediální realitě, která nás obklopuje a zasahuje, mnohdy negativně, do života člověka.

   Ke každému přistupujeme individuálně. Není prvořadým cílem vytvořit absolventa - profesionálního fotografa nebo filmaře.

   Ukazujeme možnosti a cesty uměleckého vyjádření.

Vyučuje: Mgr.Jan Štefan