Úvod

ZUŠ Varnsdorf

Základní umělecká škola ve Varnsdorfu byla založena v roce 1946 jako Městská hudební škola. Má kapacitu 450 žáků. Poskytuje vzdělání od 5 do 18 let v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost. Vyučuje také dospělé bez omezení věku.

Žáci mají možnost prezentovat svou tvorbu na veřejných koncertech, výstavách, přehlídkách, soutěžích, působit v různých souborech, pěveckých sborech a jiných uskupeních, což přináší neopakovatelnou příležitost pro osobnostní rozvoj každého z nich.

Ve škole se jim věnují pedagogové, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. Samozřejmostí je příjemné a bezpečné prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Žáci jsou ve škole vítáni, respektujeme individualitu každého z nich. Na druhou stranu očekáváme jejich odpovědný přístup k výuce a k pravidlům popsaným ve školním řádu. To vše je podmínkou pro zaslouženou odměnu – spokojenost s výsledkem vzdělávání na straně žáků, jejich zákonných zástupců, učitelů i školy jako celku.