Tanambourrée 2014

Tanec zabydlel Šluknovský výběžek

Pošestnácté Varnsdorf hostil tanečníky z celé České republiky. Od Klášterce nad Ohří přes Nové Město nad Metují až po Krnov přijelo celkem 12 uskupení. Letošní ročník Tanambourrée tak pokořil hranici dvou set účastníků. K vidění bylo 47 choreografií, realizovalo se 11 tvořivých dílen s významnými osobnostmi oboru.

S jakousi samozřejmostí jsme uvykli tomu, že počátkem června směřují taneční kroky, zraky i myšlenky z celé republiky do Šluknovského výběžku. Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 5. – 8. června, kdy Tanambourrée 2014, festival scénického tance s podtitulem Spirály z pomerančové kůry, dal na několik prchavých dnů městu mimořádnou vůni, chuť i barvu.

Zatímco páteční dopoledne bylo zahřívací a předvedlo pestrou paletu přístupů k pohybové práci v zahradě MŠ Na kopečku ve 13 skladbách, jeho odpoledne a celá sobota již byly ryze pracovní. V 11 dílnách se 14 výrazných osobností oboru věnovalo zpracování tématu podtitulu letošní přehlídky Spirály z pomerančové kůry nejrůznějšími technikami. Od postupů ryze českých, tanečních až po práci lektorů Budilovy divadelní školy metodou Jacquese Lecoqa, významného francouzského pedagoga a zakladatele mezinárodní divadelní školy.

Sobotní podvečer se očekával s napětím. V exteriérech města se prezentovaly výsledky těchto jedenácti tvořivých dílen. Varnsdorfští mohou být pyšni na to, že i jejich zástupce, paní Alžběta Kestnerová, vedla úspěšně jednu z dílen. Odměnou pro organizátory byl jistě fakt, že v zástupech diváků, kteří přihlíželi této události, bylo i mnoho varnsdorfských.

Neděle naplno zabydlela divadlo. Od časného rána se zkoušelo a po obědě začal náročný, téměř tříhodinový program, který však v jednadvaceti choreografiích přinesl mnoho zajímavého ze současné taneční tvorby. Závěrečný nekončící potlesk byl jasným signálem kvality viděného.

Zde byl také vyhlášen vítězný podtitul ročníku příštího, který zní Tanambourrée 2015 aneb Stroj času. Naviděnou za rok na festivalu, kde tanec v exteriéru a nové přístupy k metodě tvorby jsou těmi stěžejními hodnotami festivalu.

Akci za finančního přispění Ministerstva kultury, Ústeckého kraje a města Varnsdorfu, pod záštitou starosty města Martina Louky a v odborné spolupráci NIPOS-ARTAMA pořádali Základní umělecká škola Varnsdorf a občanské sdružení Etuda prima, spolupořádali město Varnsdorf a Městské divadlo Varnsdorf.

Jiří Lössl