Profil zadavatele

 

Profil zadavatele

Škola má registovaný profil zadavatele v souladu s vyhláškou č. 133/2012 Sb. 

(Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 

a náležitostech profilu zadavatele), naleznete na adrese.