ETUDA PRIMA

 

Proč platit příspěvek ETUDA PRIMA aneb proč se stát členem občanského sdružení

 

Vážení rodiče, vážení přátelé ZUŠ ve Varndorfu,

určitě jste si všimli, že se ve škole, krom toho, že dovnitř a ven chodí žáci, kteří v hodinách navštěvují některý ze svých oblíbených uměleckých oborů, dějí i jiné věci. Například že v koncertním sále hraje na klavír někdo, kdo do školy už dávno nechodí, nebo chodí do jiné, a lidé sedící přes uličku mu tleskají. Nebo že Vám před velikonocemi nahoře v podkroví upletou pomlázku. Nebo že děti občas přinesou domů lísteček, že pojedou na soutěž, do Děčína, nebo do Ústí, nebo jen tak ukázat co už dovedou třeba do Prahy.  Nebo že se ve škole topí a svítí. Nebo že na vstupních dveřích je vylepený plakátek nebo dva s akcemi, které se sice přímo ve škole nekonají, ale škola je pořádá, spolupořádá či podporuje.  Určitě jste si všimli, že když se ve Varnsdorfu rozsvěcí vánoční strom, tak koledy zpravidla zpívají děti - ze ZUŠ. Také jste si možná všimli, že začátkem léta se po celém městě, v parcích, na ulicích, i v Městském divadle podivně pohybují podivně oblečení lidé, které možná vůbec neznáte - a budou vám tvrdit, že tančí. A existuje ještě mnoho dalších neuvedených akcí, kde na ZUŠ určitě narazíte. A "URČITĚ" jste si všimli toho, že když Vám na začátku školního roku dostala do ruky složenka na zaplacení školného, tak jste se lekli, co to stojí. Já taky.

Ano. Správně. Stojí.

A to přesto, že vstup na některé akce není zdarma. Ano. I tak všechny tyto věci něco stojí. Stojí zpravidla daleko více, než kolik za ně případní návštěvníci zaplatí. Mnoho toho nadšení účinkující a organizátoři dělají z nadšení bez nároku na odměnu. A přesto to stále ještě něco stojí. Z nadšení a zadarmo se nedá dělat všechno. Například práce. Chodili byste zadarmo do práce? Já ne.

Když to něco stojí, musí to někdo zaplatit. Jinak by to bylo na dluh. A to nejde. A už vůbec to nejde věčně. To se obvykle rychle provalí.  Taky v tom máte guláš, co kdo vlastně platí a proč? Já jo. Vlastně teď už ne.

Rekapitulace úhrad - co je z čeho hrazeno!!!!

Stát prostřednictvím zřizovatele školy (Ústecký kraj) hradí pouze mzdy učitelů. Na veškerý ostatní provoz  je nezbytné získávat finanční prostředky jinými způsoby. Hlavním zdrojem příjmů je úhrada školného, které však zdaleka všechny náklady nepokrývá. I proto při ZUŠ existuje občanské sdružení ETUDA PRIMA. Toto získává finanční prostředky především formou grantů města, kraje či ministerstva kulrury, z měnší části od sponzorů , ze vstupného a členskými příspěvky. Celkový roční rozpočet sdružení je cca 300.000,-Kč. Členské příspěvky představují celá 3%. A každá koruna se hodí. Kdyby rodiče každého žáka zaplatili 200,-Kč, přehoupli bychom se přes 15%.  Členství v občanském sdružení ETUDA PRIMA není a nemůže být pro rodiče žáků povinnost. Velice bychom si však přáli, aby to byla radost.

Podpořit činnost občanského sdružení ETUDA PRIMA je velice jednoduché - stačí stát se členem.

Stát se členem občanského sdružení ETUDA PRIMA je velice jednoduché - stačí zaplatit členský příspěvek.

Jan Müller, člen výkonné rady ETUDA PRIMA.

 

Dokumenty ETUDA PRIMA: ke stažení