Literárně dramatický obor

Divadlo a dramatika pozitivně působí na všechny stránky dětské osobnosti např. na vyrovnanost, sebedůvěru, správnou výslovnost, hravost a rozvoj fantazie.

Dovednosti zde nabyté lze využít v mnoha oborech lidské činnosti. A žáci, kteří tento obor absolvují, jsou připraveni pro širokou škálu budoucích povolání. Mohou se stát nejen herci, moderátory, režiséry, dramaturgy, či autory, ale své zkušenosti jistě uplatní i při práci pedagoga, právníka, či psychologa.

Tento obor je unikátní především proto, že pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního, tanečního, či literárního) a žák, který jej absolvuje, získá komplexní uměleckou výbavu, se kterou pak může nadále pracovat tak, jak mu jeho zájem a talent umožní.

Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu jednotlivých individualit k vytvoření smysluplného a hodnotného kolektivního díla.

Naši žáci se úspěšně prezentují i na recitačních soutěžích např. Dětská scéna.

Součástí výuky jsou i exkurze do hledišť a zákulisí profesionálních divadel.

 

Vyučují MgA. Petra Štefanová

              Mgr. Jan Štefan


 

Z inscenace Pod poklopem    z inscenace Tam kde ij divoiny 
loutky  

Stnohra Stromy