Tanambourrée 2013

 

Město ovládl Tanec pod květy rododendronů po patnácté

17. 06. 2013

Ani se věřit nechce, ale tanec si podmanil Varnsdorfské exteriéry po patnácté. Tanambourrée 2013 aneb Co se chystá v lidské hlavě, byl 15. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance, který pořádala ZUŠ Varnsdorf a občanské sdružení Etuda prima pod záštitou starosty města Martina Louky, za finanční podpory MK ČR, Ústeckého kraje a města Varnsdorfu s odbornou spoluprací NIPOS-ARTAMA Praha ve dnech 6. – 9. června tohoto roku.

Čtyřdenní program byl zahájen ve čtvrtek 6. 6. v 19.00 hodin v Městském divadle přestavením Kameny země v interpretacitanečního uskupení MANAZ ze ZUŠ Sedlčany a Sedlec, který vede Vendula Dědová. Krásná, v pohybu kultivovaná, mladá těla, která v zákulisí vypadala tak křehce a zranitelně, dala ve světlech scény vzniknout hluboké výpovědi tryskající z nitra duše.

V pátek ráno v 9.30 hodin se tančilo v zahradě mateřské školy. Pětice souborů z celé české republiky (Krnova, Klášterce, Varnsdorfu, Rychnova) pozdravily svým tancem diváčky z místních mateřských škol. V závěrečném tanci Co všechno se děje v trávě, účinkující děti přizvaly do tance děti-diváky. Z diváků se za okamžik stali tanečníci. Na louce se zpočátku nesměle vzdouval veliký živý kruh dětí, aby se posléze rozběhnul, tu bosýma nohama, tu v teniskách či sandálech, s radostí a do prostoru v kruzích a křivolakých linkách pohyb naplněný dynamikou, vnímavostí a citem. Jako by diváci nasáli nektar z květů předchozích tanců a teď se vydali v jeho stopách v tanci společném, uprostřed louky, pod květy rododendronů. Závěrečný potlesk. Usměvavé děti. Překvapené paní učitelky - my si ve školce taky tančíme, ale tohle tu ještě nebylo a děti si to užily. Jakoby i slunko mělo radost a celou tu dobu na nás, proti všem prognózám, vykukovalo.

V pátečním večeru v 19.15 hodin se tančilo v átriu ZUŠ. Mladé tanečnice z T. I. K. Jilemnice nás okouzlily svým půvabem i nespoutanou emocí v tancích Něco mezi námi aKdo rozdrtí motýla na prach. Silná výpověď, kterou si mohl každý interpretovat podle vlastních zkušeností, ale která rezonovala v každém z nás. Následující program byl ve starokatolickém kostele. Cesta nám dovolila utřídit si myšlenky a zklidnit mysl. Čekal nás náročný program: Barokní fuga v interpretaci Tanečního a pohybového studia Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou vedený Ludmilou Rellichovou. Hluboký účinek skladby, podpořen výkony tanečnic, hudbou, světlem, kostýmem i líčením nás nenechal ani chvíli na pochybách… tanec skončil, bylo třeba se na chvíli nadechnout… a teprve potom se rozezněl potlesk. Zpočátku nesmělý, ale postupně sílící, vědom si toho, jaký výkon oceňuje.

Sobota 8. 6. patřila již tradičně netradičnímu. Déšť nás však zahnal a tak se prezentace výstupů z tvořivých dílen tradičně nekonala v exteriérech města, alev ateliéru školy. Nic neubralo na poutavosti a osobitosti výpovědi jednotlivých deseti dílen, které vedlo 12 lektorů a nám nezbylo, než se podivovat nad tou nespoutaností fantazie. Nadšení účinkujících vyvolávalo kouzelnou atmosféru a obecenstvo skutečně mělo čemu tleskat. Celý podvečer uzavřelo improvizované vystoupení Anny Benhákové, Milli Janatkové a Matouše Vlčinského, které nás všechny přihlížející přesvědčili, že hudba, hlas a tanec mají spolu tak blízko, jako dech k našemu bytí a hranici lze určit jen stěží. Potlesk nebral konce.

Neděle uzavřela celou akci přehlídkou v Městském divadle. Viděli jsme 16 choreografií z 9 tanečních škol z celé České republiky. Od dětské hravosti, nevázanosti a jakési rozpustilosti, jsme se v průběhu programu tak, jak tanečnice a tanečníci rostou a prorůstají jednotlivými obdobími osobnostního a emocionálního světa, dostali až k vyspělé hluboké osobité výpovědi v tanci mladých lidí.

V samém závěru, po dozněném potlesku poslední choreografie, byli všichni účastníci pozváni na scénu, kde ve společném kruhu jeviště obdrželi pamětní listiny a drobnou pozornost, jako poděkování organizátorů za taneční výkony během festivalu a kde byl také veřejně vyhlášen vítězný podtitul příštího ročníku. Jeho autorkou byla Karolína Pullmanová z TS Magdaléna a zní: Tanambourrée 2014 aneb Spirály z pomerančové kůry.

Co příštímu ročníku přát? Aby se mu dařilo ve zdejším prostředí stejně tak dobře, jako těm rododendronům.

Jiří Lössl

 

 MG 6263 

 MG 6151

                                                                   Foto: Vlastimil Urban