Základy multimediální tvorby

Součástí výtvarného oboru je od školního roku 2017/2018 nově i výuka základů multimediální tvorby.

Žijeme v době takzvaných nových médií, která se podílejí na utváření našeho každodenního života a mají výrazný vliv na současnou uměleckou tvorbu. Proto na naší škole umožňujeme žákům, aby se seznámili se základy fotografování, filmového střihu, animace či světelného designu.

Vedle umělecké stránky neopomíjíme ani výchovný aspekt. Žáky seznamujeme s každodenní mediální realitou, která nás obklopuje například v televizi nebo časopisech. Může jít třeba o vyvolání klamné iluze ideálu krásy a jejího, mnohdy negativního, zasahování do života člověka.

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně. Není naším prvořadým cílem vychovat z každého profesionálního fotografa či zvukového mistra. Chceme žákům ukázat další možnosti a cesty k jejich uměleckému vyjádření, naučit je využívat nová média v kontextu s jinými uměleckými aktivitami.

Vyučuje: Mgr. Jan Štefan