Small Band

   V době, kdy jsme prošli Coronakrizí a s odchodem učitele Pavla Zelenky se Big Band Varnsdorfu složený z žáků ZUŠ Varnsdorf, vypomáhajících žáků ZUŠ Rumburk a doplněný několika dospělými zformoval do nové menší podoby čítající kolem 10 hráčů. S tím také přišla nutnost volby nového repertoáru přizpůsobeného tomuto novému obsazení.

Nově vede dnešní Small Band Varnsdorf učitel Petr Smetana. Volí repertoár tvořený kratšími aranžemi známých skladeb pro malé obsazení, doplněný klasickými světovými standardy.